Lanbide Heziketako onartzeko eta matrikulatzeko egutegia (2022/2023  ikasturtea)

Ikastetxe berean maila errepikatzen dutenek edota 1. mailatik 2. mailara pasatzen direnek ekainaren 13tik uztailaren 1era, biak barne, egin beharko dute matrikula, ikastetxeko idazkaritza irekita dagoen ordutegian.

Gainontzeko ikasleentzat:

 • Eskabideak eta dokumentazioaren aurkezpena:
  • Ikastetxean bertan maiatzaren 9tik 27ra arte, biak barne.
  • ONLINE eskabideak, maiatzaren 27ra arte.
 • Eskatzailearen espediente akademikoa edota  bestelako dokumentazioa, beharrezkoa bada: ekainaren 30era arte.
 • Behin-behineko zerrendak: uztailaren 8a.
 • Zerrendei erreklamazioak: uztailaren 12ra arte, barne.
 • Behin betiko zerrendak: uztailaren 14a.
 • Ohiko matrikulazio-aldia:
  • I. epea: uztailaren 15etik 19ra, biak barne.
  • II. epea: uztailaren 21a.
  • III. epea: uztailaren 26tik 27ra, biak barne
 • Ezohiko  matrikulazio-aldia: uztailaren 28a eta 29a eta irailaren 1etik urriaren14era, biak barne.

 

Calendario para la admisión y matrícula en formación profesional curso 2022/2023:

El alumnado repetidor o promocionado a 2º curso realizará la matrícula del 13 de junio y al 1 de julio, ambos incluidos, en el horario de apertura de la secretaría del centro docente.


Resto de alumnado:

 • Entrega de solicitudes y documentación:
  •         en persona, del 9 al 27 de mayo de 2022, ambos inclusive.
  •         ONLINE hasta el 27 de mayo.
 • Entrega del expediente académico o de otra documentación, si fuese necesario: hasta 30 de junio.
 • Listas provisionales de admitidos: 8 de julio
 • Reclamación a las listas: hasta el 12 de julio inclusive.
 • Listas definitivas: 14 de julio
 • Período ordinario:
  • Fase I: desde el 15 al 19 de julio, ambos inclusive.
  • Fase II: el 21 de julio.
  • Fase III: del 26 al 27 de julio, ambos inclusive.
 • Período extraordinario: 28 y 29 de julio y del 1 de septiembre al 14 de octubre, ambos inclusive