Batxilergoan ikasleak onartzeko eta matrikulatzeko prozesua. 2023-2024 ikasturtea /Admisión y matriculación. Bachillerato.

Egutegia:  

Eskabideak eta dokumentazioa entregatzea: 2023ko martxoaren 27tik apirilaren 21era, biak barne

Eskabide datuak aldatzea: 2023ko apirilaren 21era arte Eskatzaileen zerrenda argitaratzea: 2023ko maiatzaren 3a

Onartuen eta itxarote-zerrendan daudenen behin-behineko zerrendak argitaratzea: 2023ko maiatzaren 10a

Onartuen eta itxarote-zerrendan daudenen behin-behineko zerrendei erreklamazioak egitea: 2023ko maiatzaren 17ra arte, egun hori barne.

Eskabidean atzera egitea: 2023ko maiatzaren 17ra arte, egun hori barne

Onartuen eta itxarote-zerrendan daudenen behin betiko zerrendak argitaratzea: 2023ko maiatzaren 24a

Ohiko matrikula-aldia: 2023ko ekainaren 19tik uztailaren 4ra, biak barne

Onartuen eta itxarote-zerrendan daudenen behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko epea: 2023ko ekainaren 26ra arte, egun hori barne

Itxarote-zerrendaren indarraldia: 2023ko irailaren 29ra arte

* Zerrenda guzti hauek ikusgai egongo dira Ikasgunean https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/

Informazioa gehiago

Calendario

Entrega de solicitudes y documentación: del 27 de marzo al 21 de abril de 2023, ambos inclusive

Modificación de los datos de la solicitud: hasta el 21 de abril de 2023

Publicación del listado de personas solicitantes: 3 de mayo de 2023

Publicación de las listas provisionales de personas admitidas y en lista de espera: 10 de mayo de 2023

Reclamaciones a las listas provisionales de personas admitidas y en lista de espera: hasta el 17 de mayo de 2023, inclusive

Desistimiento de la solicitud: hasta el 17 de mayo de 2023, inclusive

Publicación de las listas definitivas de personas admitidas y en lista de espera: 24 de mayo de 2023

Período ordinario de  matrícula: del 19 de junio al 4 de julio de 2023, ambos inclusive

Plazo de presentación de recurso de alzada a las listas definitivas de personas admitidas y en lista de espera: hasta el 26 de junio de 2023 inclusive

Vigencia de la lista de espera: hasta el 29 de septiembre de 2023

* Los listados podrán consultarse en Ikasgunea https://ikasgunea.euskadi.eus/es/

Más información