2021 – 2022 DBHko AURREMATRIKULA

 

PREMATRÍCULA ESO 2021 - 2022

 

 

 

EPEA / PLAZO:

Ikastetxean / En el Centro:

         Urtarrilaren 18tik 29ra

          Del 18 al 29 de enero

 

 

AGINDUA, 2020ko abenduaren 15ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez ezartzen baitira EAEko Hezkuntza Sailaren mendeko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan 2021-2022 ikasturtean izena emateko eskabideak aurkezteko egutegi komuna eta onarpen-epea, bai eta ikastetxe horietan ikasleak onartzeko jarraibideak ere.

Egutegi komuna: eskabideak aurkeztea eta onartuak izateko epeak:

Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publiko eta itunpekoetarako egutegi komun hau ezartzen da, eskabideak aurkezteari eta ikasleak onartzeari dagokienez:

a) Eskabideak eta egiaztagiriak aurkeztea: urtarrilaren 18tik 29ra bitartean.

b) Eskatzaileen zerrenda argitaratzea: otsailaren 16a.

c) Behin-behineko zerrendak argitaratzea: martxoaren 9a.

d) Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egitea: martxoaren 16ra arte.

e) Eskabidean atzera egitea: martxoaren 16ra arte.

f) Behin betiko zerrendak argitaratzea: martxoaren 23a.

g) Lurralde-ordezkariek esleitutako plazen zerrendak argitaratzea: martxoaren 26a.

h) Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzea: apirilaren 23ra arte.

i) Estatistika-datuen grabaketa: apirilaren 14tik 21era arte. Halaber, irailean, Hezkuntza Saileko estatistika-unitateek adierazten dieten epean baliozkotu beharko dituzte matrikularen behin betiko estatistika-datuak, aplikazio informatikoan.

j) Itxarote-zerrendaren iraunaldia: irailaren 17ra arte.

 

ORDEN de 15 de diciembre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se establece el calendario común de presentación de solicitudes y plazos de admisión, y se aprueban las Instrucciones para la admisión de alumnos y alumnas para el curso académico 2021-2022, en Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, en centros públicos dependientes del Departamento de Educación y en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Calendario común de presentación de solicitudes y plazos de admisión.

En los centros públicos y concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria se establece el siguiente calendario común de presentación de solicitudes y plazos del procedimiento de admisión de alumnos y alumnas:

a) Entrega de solicitudes y documentación acreditativa: del 18 al 29 de enero.

b) Publicación del listado de solicitantes: 16 de febrero.

c) Publicación de listas provisionales: 9 de marzo.

d) Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 16 de marzo.

e) Desistimiento de la solicitud: hasta el 16 de marzo.

f) Publicación de las listas definitivas: 23 de marzo.

g) Publicación de las listas de las plazas adjudicadas por los Delegados y las Delegadas Terri-toriales: 26 de marzo.

h) Recursos de alzada a las listas definitivas: hasta el 23 de abril.

i) Grabación de datos estadísticos: del 14 al 21 de abril. Asimismo, en el mes de septiembre, en el plazo que les comuniquen las Unidades de Estadística del Departamento de Educación, deberán validar en dicha aplicación informática los datos estadísticos definitivos de la matrícula.

j) Vigencia de la lista de espera: hasta el 17 de septiembre.

 

ARAIAKO eta LOPE DE LARREA ESKOLETAKO GURASOAK/ FAMILIAS DE LAS ESCUELAS DE ARAIA Y LOPE DE LARREA

 

2021 – 2022 DBHko AURREMATRIKULA

 

PREMATRÍCULA ESO 2021 - 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

EPEA: Urtarrilaren 18tik 29ra

PLAZO: Del 18 al 29 de enero

 

 

Hitzaldi Informatiboa: Urtarrilaren 20an, 16:45ean,

                                      Online

Charla Informativa:    el 20 de enero, a las 16:45,

                                    Online