Lanbide Heziketako ERREGIMEN PRESENTZIALEAN (ESKAINTZA OSOA) onartzeko eta matrikulatzeko egutegia (2024/2025 ikasturtea)

Ikastetxe berean maila errepikatzen dutenek edota 1. mailatik 2. mailara pasatzen direnek ekainaren 3tik 28ra, biak barne, egin beharko dute matrikula, ikastetxeko idazkaritza irekita dagoen ordutegian.

Gainontzeko ikasleentzat:

 • Eskabideak eta dokumentazioaren aurkezpena:
  • Ikastetxean bertan maiatzaren 6tik 24ra arte, biak barne.
  • ONLINE eskabideak, maiatzaren 24ra arte.
 • Eskatzailearen espediente akademikoa edota  bestelako dokumentazioa, beharrezkoa bada: ekainaren 28era arte.
 • Behin-behineko zerrendak: uztailaren 5a.
 • Zerrendei erreklamazioak: uztailaren 10eko 12:00ak arte.
 • Behin betiko zerrendak: uztailaren 11a.
 • Ohiko matrikulazio-aldia:
  • I. epea: uztailaren 11tik 15eko 14:00ak arte.
  • II. epea: uztailaren 17a.
  • III. epea: uztailaren 19tik 22ra, biak barne
 • Ezohiko  matrikulazio-aldia: uztailaren 23a eta 24a eta irailaren 2tik urriaren18ra, biak barne

 

IKASTETXE BATEAN EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK BERTAKO IDAZKARITZA IREKITA DAGOEN ORDUTEGIAN EGIN BEHARKO DIRA.

Prozesuan onartutako ikasleek eta prozesu horretan parte hartu behar ez dutenek (maila errepikatzen dutenek edota 1. mailatik 2. mailara pasatzen diren ikasleek) egutegian zehaztutako egunetan egin beharko dute matrikula. Bestela, esleitutako plazari uko egin diotela ulertuko da.

Calendario para la admisión y matrícula en formación profesional REGIMEN PRESENCIAL (OFERTA COMPLETA) curso 2024/2025:

El alumnado repetidor o promocionado a 2º curso realizará la matrícula del 3 al 28 de junio, ambos incluidos, en el horario de apertura de la secretaría del centro docente.


Resto de alumnado:

 • Entrega de solicitudes y documentación:
  •         en persona, del 6 al 24 de mayo de 2024, ambos inclusive.
  •         ONLINE hasta el 24 de mayo.
 • Entrega del expediente académico o de otra documentación, si fuese necesario: hasta 28 de junio.
 • Listas provisionales de admitidos: 5 de julio
 • Reclamación a las listas: hasta el 10 de julio a las 12:00 horas.
 • Listas definitivas: 11 de julio
 • Período ordinario:
  • Fase I: desde el 11 al 15 de julio a las 14:00 horas.
  • Fase II: el 17 de julio.
  • Fase III: del 19 al 22 de julio, ambos inclusive.
 • Período extraordinario: 23 y 24 de julio y del 2 de septiembre al 18 de octubre, ambos inclusive

LOS TRÁMITES QUE SE REALICEN EN UN CENTRO DOCENTE HAN DE HACERSE EN EL HORARIO DE APERTURA DE SECRETARIA DEL CENTRO.


Las personas que hayan sido admitidas en el proceso, así como aquellas que no tuvieran obligación de participar en el mismo, (alumnado que repite curso o que promociona de curso), deberán formalizar su matrícula en las fechas señaladas en el calendario establecido. En el caso de no hacerlo se considerará que renuncian a cualquier plaza a la que pudieran tener derecho.