Erreklamatzeko Protokoloa

IKASLEEN ESKUBIDE OROKORRAK.

 1. Ikasleek eskubidea dute beren dedikazioa, ahalegina eta errendimendua objektibotasunez aintzat hartu eta balioets diezaieten.
 2. Probak berrikusteko aukera bermatuko da eta barne-erreklamazio prozedura egonen da.
 3. Ikasleek edo haien legezko ordezkariek erreklamazioak egiteko eskubidea dute, betiere ondorengo arrazoietan oinarriturik:
  1. Dagokion organo didaktikoak programazioan aurreikusitako maila edota ebaluatutako materiaren helburuak eta edukiak ez badatoz bat ikasleari ebaluazio-proban eskatu zaionarekin.
  2. Ezarritako ebaluazio-irizpideak okerrak badira.
 4. Kalifikazioen aurkako erreklamazio eskubidea gauzatzeko hau izanen da jarraitu beharreko prozedura:
  1. ahozko erreklamazioa dagokion irakasleari; honek eraginik izan ez badu, erreklamazioa idatziz eginen zaio dagokion mintegi didaktikoari; eta, azkenik, azken honek ere ez badu ikaslearen nahia ase, ikastetxeko zuzendariari helaraziko zaio erreklamazioa, ikuskaritzara bideratzeko.
 5. Ikastetxeek ebaluatzeko erabili diren proba, lan eta ariketa guztiak gordetzeko neurriak hartuko dituzte, azken erreklamazio-epea amaitu arte. Urtebetean gordeko dira azkeneko ebaluazioan eta ezohikoan jarritako azterketak.

 

Erreklamazioa online

Erreklamazioa paperean