2023-24 ONARPENA ETA MATRIKULA / ADMISIÓN Y MATRÍCULA

2023-24ko onarpen eta matrikula prozesuaren egutegia honako hau da:

 • Eskabideak eta egiaztagiriak aurkeztea:
  • On-line: 2023ko otsailaren 13tik 24ra bitartean
  • Aukeratutako lehenengo ikastetxean: idazkaritza ordutegian, 2023ko otsailaren 13tik 24ra bitartean
 • Eskatzaileen zerrenda argitaratzea: 2023ko martxoaren 14an. Ikusgai: 2023ko martxoaren 27ra arte
 • Behin-behineko zerrendak argitaratzea: 2023ko martxoaren 28an. ikusgai: 2023ko apirilaren 4ra arte
 • Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egitea: 2023ko apirilaren 4ra arte
 • Eskabidean atzera egitea: 2023ko apirilaren 4ra arte
 • Behin betiko zerrendak argitaratzea: 2023ko apirilaren 20an. Ikusgai: 2023ko maiatzaren 22ra arte
 • Lurralde-ordezkariek esleitutako plazen zerrendak argitaratzea: 2023ko apirilaren 27an
 • Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzea: 2023ko maiatzaren 22ra arte
 • Itxarote-zerrendaren iraunaldia: 2023ko irailaren 15era arte
 • Plazen erreserbaren iraunaldia: 2023ko irailaren 15era arte

Informazio gehiago

Calendario del proceso de admisión y matrícula para el curso 23-24:

 • Entrega de solicitudes y documentación acreditativa: del 13 al 24 de febrero de 2023
  • On-line: del 13 al 24 de febrero de 2023
  • En el centro educativo solicitado en primer lugar: en horario de secretaría, del 13 al 24 de febrero de 2023
 • Publicación del listado de solicitantes:14 de marzo de 2023. Consulta: hasta el 27 de marzo de 2023
 • Publicación de listas provisionales: 28 de marzo de 2023. Consulta hasta el 4 de abril de 2023
 • Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 4 de abril de 2023
 • Desistimiento de la solicitud: hasta el 4 de abril de 2023
 • Publicación de listas definitivas: 20 de abril de 2023. Consulta: hasta el 22 de mayo de 2023
 • Publicación de las listas de las plazas adjudicadas por los Delegados y Delegadas Territoriales: 27 de abril de 2023
 • Recursos de alzada a las listas definitivas: hasta el 22 de mayo de 2023
 • Vigencia de la lista de espera: hasta el 15 de septiembre de 2023
 • Vigencia de la reserva de plazas: hasta el 15 de septiembre de 2023

Información adicional