2021ko HAUTAPROBEN DATA ETA AZTERKETEN EGITURA/ FECHAS SELECTIVIDAD 2021 Y ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES

Azterketaren datak:

  • Ohiko deialdia: 2021eko ekainaren 8, 9 eta 10a
  • Ezohiko deialdia: 2021eko uztailaren 6, 7 eta 8a

Azterketen egiturari dagokionez, 2020ko probaren egitura mantentzen da.

 

Klikatu hemen ikasgai bakoitzeko azterketaren eredu mota ezagutzeko.

 

Fechas de examen:

  • Convocatoria ordinaria: 8, 9 y 10 de junio de 2021
  • Convocatoria extraordinaria: 6, 7 y 8 de julio de 2021

Respecto a la estructura de los exámenes, se mantiene la estructura de las pruebas del 2020.

 

Información sobre los modelos de examen de cada asignatura.

|

|

 

|

 

UNIBERTSITATEAN SARTZEKO GUTXIENEKO NOTA